• Rotate
  • 1

Zgodovina cerkve in župnije

O prvih nastankih cerkve ni zanesljivih podatkov, najbrž pa je bila zgrajena hkrati z naselbino pod gradom okoli 13. stoletja - ali kot lastniška cerkev Velenjskih gospodov ali kot podružnica škalske župnije. Cerkev se prvič pisno omenja leta 1477 in je v starejših listinah omenjena kot cerkev Naše ljube Gospe v Velenju. Od leta 1574 do leta 1600 so jo uporabljali protestanti, leta 1600 je ponovno postala katoliška in takrat jo je škof Tomaž Hren posvetil Marijinemu oznanenju.

Med leti 1668 in 1681 so staro cerkev v celoti podrli in zgradili sedanjo cerkev, ki so jo posvetli Škapulirski oz. Karmelski Mariji. V požaru, ki je leta 1801 zajel trg Staro Velenje, je zgorel tudi cerkveni zvonik. Cerkev je požar zajel še enkrat in sicer ponoči 25. maja 1962. Ogenj  je uničil glavni oltar in oba stranska oltarja. Zunanjost Marijine cerkve je bila obnovljena leta 1976, notranjost pa leta 1994.

Cerkev je bila sprva podružna cerkev sv. Martina, kasneje pa podružna cerkev župnije v Škalah. Kot samostojna župnija sv. Marije - Karmelske Matere Božje je bila ustanovljena po letu 1971. Župnija ima tudi podružno cerkev sv. Jakoba na Zabrdu, ki se prvič omenja leta 1583.

Zavetnica Karmelska Marija

God  16. julija

Karmel - v hebrejskem jeziku ta beseda pomeni  >sadovnjak< je gorski hrbet med Sredozemskim morjem in Jezreelsko ravnino v Palestini. Gora Karmel je znana že iz Svetega pisma stare zaveze. Tam se je prerok Elija boril za češčenje Jahveja, pravega Boga judovskega ljudstva.

Ob koncu 11. stoletja pa so se na Karmelu naselili Mariji posvečeni puščavniki, ki pa so se pred muslimanskimi pritiski morali umakiniti v Evropo. Leta 1250 se je Marija prikazala sv. Simonu Stocku, šestemu vrhovnemu predstojniku Karmeličanov; v rokah je držala škapulir ter rekla:  >Kdor koli pobožno umre oblečen v to oblačilo, bo zveličan.<

Godovni dan 16.julij je dan podelitve škapulirja sv. Simonu Stocku. Vsebino tega spominskega dne pa lepo razlaga vsebina mašne prošnje:  >Dobri Bog, Marijina marterinska priprošnja naj tudi nam pomaga, da se bomo z molitvijo dvigali h Kristusu, tvojemu Sinu.<

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes