• Rotate
  • 1

OBVESTILO O UKREPIH MED EPIDEMIJO COVID-19Drage sestre in dragi bratje!

Ker je bila v Sloveniji razglašena epidemija COVID-19, ki jo povzroča novi koronavirus SARS-CoV-2, je Slovenska škofovska konferenca izdala odlok z ukrepi za upočasnitev širjenja virusa. Tako so do preklica odpovedane vse sv. maše z ljudstvom, podeljevanje zakramentov in zakramentalov, ljudske pobožnosti, veroučna srečanja in drugi dogodki (tako v cerkvi in župnišču, kot na prostem). Sv. krsti in poroke so preloženi na čas po koncu epidemije. Pogrebi so lahko samo z najožjimi sorodniki in brez pogrebne sv. maše.

Duhovniki lahko v tem času darujemo sv. maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez ljudstva. Sam bom po mašnih namenih, ki sem jih že sprejel od vas, in so (bodo) napisani v aktualnih Oznanilih, daroval sv. mašo brez ljudstva enkrat v dogovorjenem dnevu. Predlagam, da se darovalci mašnega namena tisti dan zberete doma v ožjem krogu in skupaj molite po svojem namenu. Sveto mašo lahko tisti dan spremljate tudi po spletu, radiu ali televiziji (kje in kdaj lahko preberete v Oznanilih). Po želji darovalcev bom sv. maše po njihovih namenih daroval še enkrat po ponovnem odprtju cerkve.

Škofje vas vabijo, da v času do preklica ukrepov nadomestite odsotnost od bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, branjem Svetega pisma ter spremljanjem sv. maše po radiu, televiziji ali spletu. Vsi skupaj smo povabljeni k molitvi za zdravje bolnih, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je vsem škofom posredovala navodila in predloge za obhajanje bogoslužja med epidemijo v Velikem tednu in med velikonočnimi prazniki. Na osnovi tega je Slovenska škofovska konferenca izdala navodila za obhajanje velikonočnih praznikov med epidemijo, ki bodo kratko predstavljena v Oznanilih, v celoti pa jih lahko preberete na spletni strani Slovenske škofovske konference (https://katoliska-cerkev.si).

V času epidemije sem vam vedno na razpolago za pogovor po telefonu (na številki 031-218-346).

Čeprav v tem času ne moremo biti združeni ob oltarju, bodimo povezani v molitvi. Molimo drug za drugega ter skrbimo drug za drugega! Z odgovornim ravnanjem pazimo, da ne bomo ogrožali sebe in drugih!Luka Mihevc

NAVODILA SŠK MED EPIDEMIJO COVID-191. Do nadaljnjega so odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.

2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. ...

3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.

4. Škofje do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

...

7. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.

8. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

9. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

10. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.

11. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb.

12. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.

13. Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi ostanejo do nadaljnjega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonu oziroma e-pošti.

...

16. Vsi verniki (še zlasti starejši) naj se preventivno samoizolirajo ter posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.

17. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda.Ukrepi veljajo do preklica.

Slovenska škofovska konferenca

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes