• Rotate
  • 1
ØBOŽIČNI KONCERT – moški zbor Vres s Prevalj (v nedeljo, 2. 2. ob 19.00 v Celju v cerkvi sv. Jožefa)

ØMULTIMEDIJSKA DELAVNICA ZA STAREJŠE – vodi Miha Lokovšek (v četrtek, 6. 2. od 9.30 – 13.00 v Celju v Domu sv. Jožef; prijave do 4. 2.)

ØPOGOVORI O ŽIVLJENJU IN SMRTI – vodita upokojeni zdravnici Metka Klevišar in Julka Žagar (v ponedeljek, 10. 2. in 24. 2. ob 17.00 v Celju v Domu sv. Jožef)

ØPREDAVANJE SLOMŠKOVA NARODNOSTNA IN LITERARNA POT – predavatelj dr. Matija Ogrin (v torek, 11. 2. ob 19.00 v Celju v Domu sv. Jožef)

ØSKUPINA ZA SAMOPOMOČ OBOLELIM ZA RAKOM – vodi Metka Klevišar, zdravnica (v sredo, 12. 2. ob 19.00 v Celju v Domu sv. Jožef)

ØSEMINAR LJUDSKEGA PETJA ZA ORGANISTE IN PEVOVODJE – vodi Primož Krt (v soboto, 15. 2. od 9.30 – 13.00 v Celju v Domu sv. Jožef; prijave do 13. 2.)

ØENOTEDENSKI DUHOVNI ODMIK S POSTENJEM – vodita p. dr. Viljem Lovše DJ in Karmen Kristan (od 16. do 22. 2. v Domu duhovnih vaj v Nazarjah)

ØPREDAVANJE PET CERKVENIH ZAPOVEDI ZA ŽIVLJENJE DANES: Posvečuj zapovedane praznike (v torek, 18. 2. ob 19.00 v Celju v Domu sv. Jožef)

ØVEČER ZA OSEBNO RAST: HOJA ZA SMISLOM – vodi mag. Martin Lisec (v četrtek, 20. 2. ob 19.00 v Celju v Domu sv. Jožef)

ØTEČAJ ZA ZAROČENCE (v petek, 21. 2. od 19.00 do 22.00 in v soboto, 22. 2. od 8.30 do 13.00 v Celju v Domu sv. Jožef; prijave do 19. 2.)

ØDUHOVNE VAJE V TIŠINI: DUHOVNI ODMIK V TIŠINO, V GLOBINO SRCA – vodi p. dr. Viljem Lovše DJ (od 23. do 28. 2. v Domu duhovnih vaj v Nazarjah)

ØDUHOVNE VAJE ZA MINISTRANTE IN OTROŠKE ZBORE pod vodstvom Roka Žlendra CM (od četrtka, 27., do petka, 28. 2., v Celju v Domu sv. Jožef; prijave do 25. 2.)

ØSEMINAR OSNOV VOKALNE TEHNIKE ZA PEVCE – vodi Nina Strnad (v soboto, 29. 2. od 9.30 – 13.00 v Celju v Domu sv. Jožef; prijave do 27. 2.)
VEROUČNO LETO 2019 / 2020

ØVeroučenci 9. letnika, ki so pripravniki na sv. birmo, začnejo z veroukom prvi teden v septembru – v TOREK (3. 9.) ob 14.00 ali v ČETRTEK (5. 9.) ob 14.00. (Če bo potrebno, bomo uro prilagodili šolskemu urniku.)ØVpis v 1. letnik verouka bo v TOREK, 10. 9., ali v ČETRTEK, 12. 9., od 17.00 – 18.00.ØStarši veroučencev ostalih letnikov (2. – 8. letnik) bodo obveščeni po pošti. Veroučna srečanja 1. – 8. letnika se bodo začela po sv. birmi (ki bo 5. 10.).

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes