• Rotate
  • 1
NA ZAČETKU VEROUČNEGA LETA 2018 / 2019Spoštovani starši!

Že nekaj let razmišljam o vzrokih za neučinkovitost verouka, ki je vse bolj očitna. Prepričan sem, da je glavni razlog za to odsotnost staršev pri veroučnem procesu, za kar je najprej kriv sam sistem verouka, ki je slaba kopija šolskega modela, kjer je vloga staršev večji del dneva prepuščena učiteljem, starši pa ste bolj ali manj nadzorniki in šoferji. Verouk na ta način seveda ne more dobro funkcionirati, saj je njegov namen, pomen in tudi časovni okvir popolnoma drugačen od šolskega. V svojih prejšnjih pismih staršem ob začetku veroučnega leta sem že poudarjal, da ste starši prvi, nepogrešljivi in nezamenljivi veroučitelji, brez katerih verouk v veroučni učilnici sploh ne more imeti učinka. Zato se mi zdi nujno, da se čim bolj vključite v veroučni proces. Na nekaterih župnijah so že pred leti začeli uvajati verouk otrok skupaj s starši, na drugih ločen verouk za starše v času verouka otrok. Rekel bi, da je to težko izvedljivo zaradi časovne stiske, v kateri ste starši vsakodnevno in si je mnogi duhovniki niti ne predstavljajo. Opažam, da je pri mnogih starših že vožnja otroka k verouku neizvedljiva in morajo vskočiti stari starši, sorodniki ali sosedje. Verouk je danes zgolj ena od številnih izvenšolskih dejavnostih, ki zahtevajo medsebojno časovno usklajevanje ter pogosto mrzlično tekanje z ene na drugo.

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes