• Rotate
  • 1
Spoštovani starši,

pogoji za zakjučen letnik verouka so:1. redna udeležba pri sv. maši ob nedeljah (veroučenci so po vsaki sv. maši prejeli nalepko za liturgični zvezek, ki ga na zaključnem veroučnem srečanju pokažejo);2. opravljeno domače delo (navodila ste prejemali sproti pred vsakim veroučnim srečanjem);3. znanje molitev in obrazcev:

- veroučenci 1. in 2. letnika morajo znati vsaj: Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu in Sveti angel (na platnici delovnega zvezka);

- veroučenci 3. letnika morajo znati vsaj: Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu, Sveti angel in Moj Bog, žal mi je (na platnici delovnega zvezka);

- veroučenci 4. letnika morajo znati vsaj molitve in obrazce št. 1., 2., 3., 4., 9.a in 22. (v učbeniku na strani 108);

- veroučenci 5. letnika morajo znati vsaj molitve in obrazce št. 1., 2., 3., 4., 9.a in 21. (v učbeniku na strani 129);

- veroučenci 6. letnika morajo znati vsaj molitve in obrazce št. 1., 2., 3., 4., 9., 21. in 22. (v učbeniku na strani 135);

- veroučenci 7. letnika morajo znati vsaj molitve in obrazce št. 1., 2., 3., 4., 9., 18. in 19. (v učbeniku na strani 175);

- veroučenci 8. letnika pa morajo znati vsaj molitve in obrazce št. 1., 2., 3., 4., 9., 18., 19., 20., 21., 21. in 22. (v učbeniku na strani 187).

K zadnjemu veroučnemu srečanju veroučenci prinesejo potrdila staršev, da znajo določene molitve in obrazce.Veroučenci imajo čas do konca meseca maja, da izpolnijo pogoje za zaključek veroučnega letnika, če jih niso do zadnjega veroučnega srečanja v maju.

Luka Mihevc
Spoštovani starši!

Zaradi zaključevanja ocen v šoli in šolskih počitnic z mesecem majem zaključujemo veroučna srečanja – ne pa tudi verouka. Kot ste lahko videli v liturgičnem zvezku, se veroučno leto zaključi s koncem meseca avgusta. Že v svojem pismu na začetku veroučnega leta sem poudaril, da je najbolj bistven del verouka družinska udeležba pri sv. maši v nedeljo (ali vsaj v spremstvu enega starša, če je drugi odsoten ali zadržan), pa tudi družinska molitev in pogovori o veri. To so tudi glavni poudarki letošnjega verouka. Zato prosim, da poleti na to ne pozabite. Veroučenci naj se še naprej skupaj z vami udeležujejo sv. maše v nedeljo (kjerkoli), v liturgične zvezke lepijo nalepke, ki jih bodo dobili (če se udeležite sv. maše v župniji, kjer nimajo nalepk, se starši na mesto nalepke v liturgičnem zvezku podpišete) ter skupaj z vami odgovarjajo na vprašanja za svojo starostno skupino. Septembra bodo k vpisu v višji letnik s sabo prinesli tudi letošnji liturgični zvezek.

Letos sem zaradi razlogov, ki sem jih navedel v svojem pismu na začetku veroučnega leta, poskusil verouk čim bolj oddaljiti od šolskega modela. Zato med drugim veroučencev nisem ocenjeval, ob zaključku veroučnih srečanj pa niso dobili spričeval. Tudi zato, ker se mi ocenjevanje ne zdi najbolj pošteno. Otroci se namreč ne samo različno trudijo, pač pa imajo tudi različne značaje in sposobnosti. Da ima nekdo, ki se lažje uči in si nekaj zapomni, višjo oceno od nekoga, ki se (ne po svoji krivdi) uči težje in si težje tudi kaj zapomni, se mi ne zdi prav. Kot se mi ne zdi prav, da ima nekdo, ki domače delo opravi skupaj s starši, boljšo oceno od nekoga, ki so ga starši prepustili samemu sebi. In se mi ne zdi prav, da ima nekdo, ki je po značaju bolj živahen, slabšo oceno vedenja zaradi primerjave z nekom, ki je po značaju pač bolj miren. Z ocenami delamo razlike med otroki. To je mogoče potrebno v šoli in gotovo na raznih tekmovanjih, v Cerkvi pač ne. (V primeru vaše selitve bom seveda napisal potrdilo o končanih letnikih verouka.)Želim vam obilo Božjega blagoslova ter vas lepo pozdravljam!
                                                                                                            Luka Mihevc


Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes